Akcie materskej školy

Život detí v materskej škole obohacujeme o zaujímavé činnosti a podujatia , ktoré sa nám osvedčili, zmenili sa na tradíciu.
Patrí sem  jesenná výstavka zeleniny a ovocia, mikulášske posedenie, pečenie medovníkov a rôzneho vianočného pečiva, stretnutie pri vianočnom stromčeku, detský karneval, športové súťaže na Deň detí, divadelné predstavenia pre deti, návštevy výstav, galérie, knižnice, výlet pre všetky deti materskej školy,rozlúčka s predškolákmi spojená s opekačkou.

 

Karneval.

 

Divadlo detí.

 

Hry na snehu.

 

Stretnutie pri stromčeku.

 

Zima v Zamarovciach.

 

Zdobenie medovníkov.


Pečenie medovníkov


Miesenie cesta


Tvorivé dielne-keramika - Centrum voľného času TN.


Mikuláš 2016

 

Vianočné dekorácie - pani Ďurišková.

 

Návšteva knižnice TN.

 

Návšteva policajtov.

 

Jesenná výstavka v priestoroch materskej školy.

 

Prístavba materskej školy.

 

Projekt Slovenskej sporiteľne- vybavenie cvičebne materskej školy náčiním pre deti

 

Príprava jablkového kompótu.

 

Ukončenie školského roka 2015/2016, divadlo Popoluška, rozlúčka s predškolákmi, opekačka.

 

Výtvarná súťaž Cestovanie v čase: 1. miesto - Patrik Húserka 3. miesto - Nelka Daneková + zmrzlina v meste.

 

Návšteva gazdovského dvora Uhliská Tr. Závada

 

Návšteva 1.triedy ZŠ.

 

Deň detí  2016

 

Deň matiek 2016.

 

Návšteva galérie 15.4.2016.

 

Divadelné predstavenie pre deti - Vítanie jari.

 

Stolovanie k Veľkej noci.

 

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí- návšteva výstavy+ prechádzka mestom Trenčín.

 

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí- Marek Stašák, postup do celoslovenského kola/ pani učiteľka Danka Samuelová/.

 

Návšteva detskej lekárky:

 

Výchovno-vzdelávací program pre deti - Príbeh jedného rytiera.

 

Karneval 2016.