Historické dokumenty

 

Historická mapa Zamaroviec

 

 

 

 

 

Povinnosť obce zadovážiť plemenného býka 17.6.1929             Predĺženie záverečných hodín krčiem 18.6.1929

 

 

Schvaľovanie schôdzí obecného zastupiteľstva 19.6.1929

 

 

Licentovanie plemenníkov 22.6.1929                           Ochrana proti leteckým útokom 8.1.1936

 

 

Oznam o hlásení nezamestnaných 18.5.1937

 

 

 

Kandidátne listiny do obecného zasupiteľstva 12.6.1938

 

 

Zmluva o umiestnení verejného plemenníka podpísaná medzi Ondrejom Jakúbekom  (starostom)  a Jozefom Zamaróczym. 1.1.1940

 

 

Lekársky predpis z 23.2.1940

 

 

 

Zmluva- obec Zamarovce a Sidónia Zamaróczy 25.4.1940             Slovo komunistov k roľníkom 10.2.1946

 

 

Legitimácia bicykla 1946

 

 

 

Úmrtné oznámenie Eugen Fríml 29.4.1953

 

 

 

Ľudový kroj zo Zamaroviec a Hornej Súče