Zápis detí do MŠ

 

 

 

 

Zápis detí do MŠ 2017:

 


Tlačivo prihlášky:


Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 vydávam

 

od 29.05. do 02.06.2017

v čase od 7,00 do 13,00 hodiny.

 

Alena Daňová, riaditeľka MŠ