Všeobecné záväzné nariadenia (23)


Pondelok, 22 Máj 2017 09:28

Návrh VZN č.3/2017 o podmienkach držania psov.


Piatok, 13 Január 2017 20:39

Dodatok č.2 a 3 k VZN 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ.


Piatok, 13 Január 2017 20:31

VZN 2/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ


Piatok, 13 Január 2017 20:29

VZN 1/2017 o miestnych daniach.

Stránka 1 z 6