Všeobecné záväzné nariadenia (25)


Utorok, 03 Október 2017 15:06

Návrh VZN č.6/2017 o určení názvov ulíc v obci Zamarovce


Pondelok, 26 Jún 2017 19:20

Návrh VZN č.4/2017 o organizácii miestneho referenda


Pondelok, 22 Máj 2017 09:28

Návrh VZN č.3/2017 o podmienkach držania psov.


Piatok, 13 Január 2017 20:39

Dodatok č.2 a 3 k VZN 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ.

Stránka 1 z 7