Zmluvy (172)


Piatok, 29 Apríl 2016 15:48

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing.Eva Ďuržová a Obec Zamarovce


Streda, 27 Apríl 2016 09:16

Zmluva o dielo - Cesty Nitra - obec Zamarovce


Utorok, 19 Apríl 2016 20:06

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – Enviropol s.r.o. Bratislava a Obec Zamarovce.


Utorok, 19 Apríl 2016 20:02

Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Stránka 1 z 43