Oznamy (62)


Pondelok, 16 Október 2017 17:26

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa MŠ


Pondelok, 18 September 2017 13:26

Stanovisko OÚ - OVBP Trenčín §25


Pondelok, 18 September 2017 13:22

Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri prerokovaní podľa §22


Pondelok, 18 September 2017 13:19

Návrh VZN 5/2017 o ÚPN obce Zamarovce

Stránka 1 z 16